Visa allastudier.se som: Mobil

Kemi i samhället

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Kemi i samhället

Undervisningen sker i form av seminarier kring kursens mål, utgående från föreslagna texter och inlägg. Viss undervisning kan ske i form av videoinspelningar.Kursen består av två delar, som examineras var för sig: seminariekurs och självständigt arbete.Seminariekursen, motsvarande 4 hp, behandlar målen 1-3. Seminariekursen förutsätter aktivt deltagande i gruppdiskussionerna, vilka avrapporteras i korta promemorior. Dessa promemorior är gruppgemensamma. Närvaro vid seminarierna är obligatoriskt, men kan om de tekniska förutsättningarna föreligger ske på distans.Självständigt arbete, motsvarande 3,5 hp, behandlar målen 3-6. Det självständiga arbetet rapporteras i en individuell uppsats, som presenteras och diskuteras vid ett gruppseminarium. Presentationen skall ske med aktuell informations- och kommunikationsteknologi. Närvaro vid det avslutande gruppseminariet är obligatoriskt.Om du väljer att läsa kursen som en distanskurs så gäller att du måste komma till Karlstads universitet för att praktiskt genomföra laborationer eller andra obligatoriska moment, de ligger koncentrerat vid så kallade "innedagar". En tumregel är två innedagar per 7,5 hp, men det kan variera från kurs till kurs.

Förkunskaper

Varit registrerad på minst 30 hp inom kemi, kemiteknik, miljö- och energisystem, fysik, teknisk fysik, biologi, miljövetenskap eller folkhälsovetenskap, varav minst 15 hp avklarade. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön