Visa allastudier.se som: Mobil

Konst och design II

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Konst och design II

Kursen behandlar hur teknik och kultur interagerar och påverkar vår idévärld och vårt levnadssätt. Du tränar också upp din förmåga att använda bilden som källa för studier av materiella miljöer och sociala sammanhang. Efter genomgången kurs har du utvecklat din förmåga att gestalta och iscensätta dina idéer i fysisk miljö.

Förkunskaper

Konst- och design I, 1-30 hp eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet