Visa allastudier.se som: Mobil

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Kursen belyser hur kulturellt betingade skillnader beträffande språklig socialisation, inlärningstraditioner och läs- och skrivtraditioner påverkar elevers inlärning av ett andraspråk. I kursen ges en orientering om olika skriftsystem. Teorier om läs- och skrivinlärning ur första- och andraspråksperspektiv och arbetssätt för fortsatt läs- och skrivinlärning på ett andraspråk behandlas. I kursen ges en orientering om skönlitteraturens roll för språkutveckling och som förmedlare av kulturella referensramar, normer och värderingar. Olika sätt att bearbeta texter behandlas och möjligheter att använda skönlitteratur i undervisningen belyses.

Förkunskaper

Svenska som andraspråk 1-30 hp

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön