Visa allastudier.se som: Mobil

Lokal och regional klimatanpassning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum

Lokal och regional klimatanpassning

Kursen ger en bred och tvärvetenskaplig förståelse för klimatförändringen, dess konsekvenser för naturen och samhället samt mål, strategier och åtgärder för klimatanpassning. Klimatfrågan belyses från lokal till internationell nivå, med särskilt fokus på de svenska kommunernas klimatanpassningsarbete.Kursen utvecklar kunskaper i riskhantering bland annat genom att behandla konsekvenser av klimatrelaterade risker och hur dessa hanteras i olika kommunala processer. Integrering av klimatanpassning, riskreducering och samhällsplanering diskuteras med utgångspunkt i internationella exempel och hur det kan implementeras i den svenska kontexten.Undervisningen på kursen sker genom 3-4 kursträffar på utvalda platser som tjänar som exempel och studiebesöksmål. Inför och efter träffarna är undervisningen nätbaserad i form av gruppuppgifter, enskilda uppgifter, föreläsningar och seminarier. Campusstudenterna har seminarier på campus.Kursen genomförs som "blended learning", dvs. campusundervisning och distansundervisning i kombination. Under kursen genomförs ett enskilt projektarbete.

Förkunskaper

45 hp inom något av huvudområdena risk- och miljöstudier, miljövetenskap, riskhantering, biologi, samhällsplanering, miljö- och energisystem, naturgeografi, kulturgeografi eller statsvetenskap. Alternativt 30 hp vardera inom två av dessa huvudområden. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Lokal och regional klimatanpassning

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön