Visa allastudier.se som: Mobil

Magisteruppsats i geomediastudier

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Magisteruppsats i geomediastudier

Kursen tränar studentens förmåga till självständigt, vetenskapligt arbete inom ett valt problemområde som kan anses relevant för utbildningens huvudområden i allmänhet och för forskningsfältet geomediastudier i synnerhet. Studenten väljer inriktning mot ett av utbildningens två huvudområden. Inom ramen för ett uppsatsarbete utvecklas förmågan att välja och tillämpa såväl teoretiska som metodmässiga kunskaper på en avancerad nivå. Handledning erbjuds i samband med att kursen ges. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

22,5 hp från fullgjorda kurser inom Masterprogram i geomediastudier (SAGEO). Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet