Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Migrationsrätt

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Karlstad

Migrationsrätt

I kursen behandlas migrationsrätt, migrationsprocessen, dess källor och aktörer och den materiella regleringens beroende av internationella regelsystem. Vidare behandlas i kursen gränskontroll och regler för utlänningars inresa, vistelse och arbete i Sverige samt regler som i övrigt är centrala när det gäller utlänningars rättsliga ställning i samband med migration och samhällets ansvar för de utlänningar som vistas här. Inom kursens ram sker en fördjupning i migrationspolitiska överväganden, där frågor om inkludering eller exkludering av personer på grund av nationell härkomst eller medborgarskap, klass, kön och ålder behöver förstås bland annat mot bakgrund av EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden. I kursen behandlas asylrätten och FN:s konvention om flyktingars rättsliga status, UNCHR:s roll samt folkrättslig och svensk rättspraxis inom dessa områden. Mänskliga rättigheter och humanitär rätt utgör i enlighet med detta en viktig beståndsdel i kursen. I kursen behandlas FN:s system för skydd av mänskliga rättigheter. Grundläggande konventioner som till exempel FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, FN:s kvinnokonvention, FN:s barnkonvention berörs särskilt.

Förkunskaper

60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet (JALAW), vari JPGH01 Socialrätt 15 hp, och JPGH02 Barnrätt 7,5 hp, ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Migrationsrätt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön