Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Miljökemi

Kursen ger grundläggande kunskaper i kemi och en förståelse för de kemiska och fysikaliska processer som ger upphov till miljöproblem. Att förstå varför vissa ämnen ger upphov till miljöproblem är en förutsättning för att kunna hitta bättre lösningar med mindre miljöpåverkan. Exempel på miljöproblem som tas upp är global uppvärmning, försurning, ozonnedbrytning, övergödning och miljögifter. Undervisningen omfattar både teori och beräkningsmässiga verktyg för att analysera effekten av olika utsläpp. Några vanliga analysmetoder som används inom miljöforskningen introduceras. En exkursion i Karlstads närområde ingår.

Förkunskaper

Matematik D, Fysik B, Kemi A (områdesbehörighet 8) samt en grundläggande miljökurs på A-nivå (7,5 hp), exempelvis Energi och miljöteknik (EMGA11) (15 hp) eller motsvarande kunskaper.Eller:Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1 (områdesbehörighet A8) samt en grundläggande miljökurs på A-nivå (7,5 hp), exempelvis Energi och miljöteknik (EMGA11) (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön