Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Miljökemi

Kursen ger grundläggande kunskaper i kemi och en förståelse för de kemiska och fysikaliska processer som ger upphov till miljöproblem. Att förstå varför vissa ämnen ger upphov till miljöproblem är en förutsättning för att kunna hitta bättre lösningar med mindre miljöpåverkan. Exempel på miljöproblem som tas upp är global uppvärmning, försurning, ozonnedbrytning, övergödning och miljögifter. Undervisningen omfattar både teori och beräkningsmässiga verktyg för att analysera effekten av olika utsläpp. Några vanliga analysmetoder som används inom miljöforskningen introduceras. En exkursion i Karlstads närområde ingår.

Förkunskaper

Matematik D, Fysik B, Kemi A (områdesbehörighet 8) samt en grundläggande miljökurs på A-nivå (7,5 hp), exempelvis Energi och miljöteknik (EMGA11) (15 hp) eller motsvarande kunskaper.Eller:Matematik 3c, Fysik 2 och Kemi 1 (områdesbehörighet A8) samt en grundläggande miljökurs på A-nivå (7,5 hp), exempelvis Energi och miljöteknik (EMGA11) (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet