Visa allastudier.se som: Mobil

Naturvårdsbiologi

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Naturvårdsbiologi

Naturvårdsbiologi är vetenskapen om den biologiska mångfalden och i den här kursen lär du dig den moderna naturvårdsbiologins grunder. Det innebär att vi går igenom hur modern ekologisk teori och andra vetenskaper tillämpas för att beskriva och bevara den biologiska mångfalden i relation till människans mark-och vattenanvändning. Kursen behandlar såväl terrestra som akvatiska system.Kursen behandlar biodiversitet och artbegreppet, hotfaktorer, problemet med små populationer, populationsgenetik, biogeografi, landskapsekologi, internationell naturvård, sårbarhetsanalys och naturvårdsarbete på myndigheter. I kursen görs en studieresa som medför extra kostnader.

Förkunskaper

Genomgångna 60 hp kurser i biologi varav 15 hp ekologi, totalt 45 hp godkända kurser inkl 12 hp ekologi. Motsvarandebedömning kan göras.