Visa allastudier.se som: Mobil

Offentlig ekonomi och politik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Offentlig ekonomi och politik

Kursen beskriver hur skatter och offentliga utgifter påverkar ekonomin, vilka skatter som ökar respektive minskar nyttan i samhället, varför den offentliga sektorn expanderat under det senaste århundradet, varför en del ekonomiska aktiviteter bedrivs i offentlig regi medan andra sker i privat. Kursen beskriver också varför politiska åtgärder ofta har att göra med en avvägning mellan inkomstutjämning och samhällsekonomisk effektivitet samt varför marknaden regleras av miljömässiga skäl.

Förkunskaper

Nationalekonomi 30 hp.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet