Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Optimering av energi- och miljösystem med MATLAB

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
10 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2024 - Karlstad

Optimering av energi- och miljösystem med MATLAB

Kursen innehåller teori och tillämpning av beräkningsverktyget MATLAB. Moment som tas upp inkluderar att hantera och analysera fysiska indata, analysera dynamiska energi- och miljösystem, bygga upp script som automatiserar körningar samt processa utdata och grafiskt presentera dessa på ett tydligt sätt. Kursen innehåller grundläggande teori om linjäroptimering och tillämpningar av relevanta metoder med hjälp av MATLAB för att optimera energi- och miljötekniska system. Exempel på system där metoderna kan tillämpas är fjärrvärmenät, avfalls- och återvinningssystem, processindustri, kraftvärmeanläggningar och reningstekniska anläggningar samt nationella och internationella energidistributionssystem. Kursen består av två delmoment.Delmoment 1: Fördjupande genomgång av beräkningsverktyget MATLAB. Genomgången innefattar hantering av vektorer/matriser, importera och bearbeta större dataset, grafiskt hantering och visualisering av data och resultat, algoritmutveckling med olika satser, skapa egna funktioner och hantera MATLABs inbyggda funktioner, formulera och tillämpa ordinära differentialekvationer i MATLAB. MATLAB-introduktionen examineras med portfoliouppgifter där studenten skall analysera och beräkna olika energi- och miljösystem med hjälp av MATLAB och presentera arbetet i en kort teknisk rapport.Delmoment 2: Grundläggande genomgång av simplexmetoden, bivillkor, målfunktion, tillståndvariabel och tillståndsrum. Linjärprogrammering för kombinerad energi- och miljömässig optimering av befintliga system. Föreläsningar, laborationer och handledning av en projektuppgift i energi- och miljösystemoptimering med beräkningsverktyget MATLAB.

Förkunskaper

För programstudenter: 120 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik eller 150 hp inom Civilingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik eller som är antagna till Påbyggnadsprogrammet i energi- och miljöteknik mot civilingenjörsexamen.För studenter som läser fristående kurs: Högskolestudier motsvarande 90 hp samt 7,5 hp klassisk termodynamik, 15 hp inom området energiteknik och 15 hp inom matematik. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Optimering av energi- och miljösystem med MATLAB

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön