Visa allastudier.se som: Mobil

Organisk kemi B

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans, Karlstad
7.5 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Karlstad
Vår 2023

Distans
Vår 2023

Organisk kemi B

Kursen utgår från grundläggande organisk kemi, men använder teorier och begrepp från övriga kurser inom den grundläggande kemin för att beskriva, förklara och förutsäga organiska molekylers egenskaper och reaktioner. Kursen innehåller två delmoment, enligt nedan, som examineras var för sig:Teoridel som infattar:- Kolföreningars struktur och reaktioner, grupperade efter funktionell grupp med tillhörande reaktionsmekanismer. De ämnesklasser som behandlas är främst olika typer av karbonylföreningar och aminer men också några reaktioner för alkener, alkyner, aromater, alkoholer och etrar.- Strukturrelaterade faktorer som påverkar en molekyls stabilitet och reaktivitet.- Introduktion till retrosyntes som grund för planering av flerstegssynteser.- Grundläggande principer för strukturanalyser med IR- och NMR-spektroskopi och masspektroskopi.- Utrustning och hjälpmedel i kemiskt laboratoriearbete.Laborationsdel som innefattar:- Enklare enstegs- och flerstegssynteser i milligram- och gramskala, innefattande de viktigaste enhetsoperationerna.-Tillämpning av gaskromatografi och IR- och NMR-spektroskopi för analys av reaktionsförlopp och reaktionsprodukter, med anknytning till separationsprocesser och spektroskopi i angränsande delar av kemin.- Flödesscheman, rapportskrivning, rutiner för anteckningar i laborationsjournal samt utförande av riskanalyser.

Förkunskaper

Varit registrerad på 30 hp kemi innehållande minst 7.5 hp organisk kemi. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Organisk kemi B

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön