Visa allastudier.se som: Mobil

Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid

Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder

Kursen ger naturvetenskapliga kunskaper kopplat till de miljöproblem och risker som omfattas av introduktionskursen. Kursen utgår ifrån problem och sårbarheter i samhälle och natur och leder till förståelse av dess ingående delar, processer och samband.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A/1b/1a1 1a2, Matematik B/2a/2b/2c och Naturkunskap B/2 (områdesbehörighet A14). Som alternativ till Naturkunskap B/2 gäller även Fysik A/1, Kemi A/1 och Biologi A/1. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet