Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Riskhantering - Masterarbete

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2024 - Distans

Riskhantering - Masterarbete

Kursen skall resultera i en uppsats som behandlar ett individuellt planerat, genomfört och presenterat projekt som är väl teoretiskt grundat och som vilar på vetenskaplig grund. Under arbetets gång handleds studenten av en lärare som är knuten till programmet Riskhantering i samhället. Arbetet skall tematiskt behandla samhällets systematiska säkerhetsarbete och kan omfatta såväl analys av hotbilden som förberedande och förebyggande arbete.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för program på avancerad nivå (examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng, 120 poäng, eller motsvarande) samt minst 50 hp inom masterprogrammet Riskhantering i Samhället, varav kursen RHAD02 Teoribildning inom riskhantering 7,5 hp ska vara avslutad, samt registrerad på RHAD35 Vetenskaplig metodik för riskhantering i samhället, 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Riskhantering - Masterarbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön