Visa allastudier.se som: Mobil

Samhällskunskap 4

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
30 hp
Heltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Samhällskunskap 4

I kursen ingår följande delkurser:Delkurs 1 Ämnesteoretiska och didaktiska perspektiv på demokrati (7.5 hp)I denna delkurs fördjupar studenten sina ämnesteoretiska och didaktiska kunskaper om och i demokrati. Samtida demokratidebatt och forskning med anknytning till skola och lärande bearbetas. Utifrån studentens tidigare kunskaper problematiseras även innehållet i de mänskliga fri- och rättigheterna. Under kursen genomför studenten en teoretisk analys av gymnasieskolans styrdokument och läromedel. Såväl samhälls- som lärar- och elevperspektiv uppmärksammas genomgående.Delkurs 2 Forskning om individ, samhälle och skola (7.5 hp)I denna delkurs fördjupar studenten sina kunskaper om hur individ, samhälle och skola påverkar varandra. Politiska handlingar och uttrycksmedel belyses i nutids- och framtidsperspektiv. Studenten bekantar sig med begrepp som deliberation och kommunikativt handlande. Under delkursen tränar studenten på att granska och värdera forskning med utgångspunkt i metodologiska överväganden.Delkurs 3 Uppsats (15 hp)I denna delkurs skriver studenten ett självständigt arbete (examensarbete). Arbetet skall vara didaktiskt inriktat och behandla någon aspekt av demokrati, som kan tänkas förekomma i samhällskunskapsundervisningen vid gymnasieskolor. Val av ämne sker i samråd med handledare. Utöver att fullgöra undersökningen och försvara den vid ett seminarium skall studenten aktivt delta vid kursens uppsatsseminarier samt genomföra en egen opposition. Handledning sker både i grupp och individuellt. Handledning erbjuds bara under tid kursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs i samhällskunskap 1-90 hp varav minst 82,5 hp (inklusive uppsats omfattande 7.5 hp) godkända vid kursstart.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Samhällskunskap 4

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön