Visa allastudier.se som: Mobil

Skattejuridisk metodkurs

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Karlstad
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Skattejuridisk metodkurs

Kursen behandlar rättsvetenskaplig och skatterättslig teori som också omsätts i praktisk tillämpning i svårare skatterättsliga frågor. Under kursen behandlas därför skatterättsliga, konstitutionella och internationellrättsliga grunder, såsom legalitetsprincipen i grundlagen och dess betydelse för tillämpningen, svensk intern rätts förhållande till internationella avtal och internationellt samarbete, metodfrågor vid tolkning och tillämpning av skattelag och andra metod- och rättssäkerhetsfrågor. Skatteverkets normgivningsmakt och betydelsen av dess ställningstaganden med mera liksom retorik och argumentationsanalys behandlas också. En fördjupad genomgång sker av rättskällorna liksom av sambandet mellan skatterätten och andra ekonomiska och juridiska discipliner. Olika tolkningsmetoder vid mer komplicerade fall behandlas. Kursen tar också upp etiska och moraliska frågor som lagstiftare och individer ställs inför det vill säga frågor som får allt större betydelse såväl i samhällsdebatten som inom den rättsvetenskapliga utbildningen. Kunskaperna övas i fördjupande grupparbeten och fingerande rättegångsspel under särskilda temaveckor.

Förkunskaper

60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet (JALAW), vari JPG012 Skatterätt 15 hp, ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Skattejuridisk metodkurs

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön