Visa allastudier.se som: Mobil

Socionomprogrammet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
210 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Socionomprogrammet

Är du intresserad av människor som har en utsatt situation i samhället? Genom socionomprogrammet får du en akademisk yrkesutbildning där du får en bred bas för att arbeta med människor i behov av stöd. Socialt arbete består i att tillsammans med den enskilde bevara, utveckla, förändra och skapa strategier för och i olika livssituationer. Detta sker huvudsakligen i en personlig relation med individer och grupper, men även på organisationsnivå i form av myndighetsutövning, ledning och social administration. Fria sökord: socionom socialtarbete socialomsorg behandlingsarbete utredare barnavård missbruksvård kriminalvård äldreomsorg funktionshindrade-omsorg kurator socialsekreterare biståndsbedömare LSS-handläggare

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt antingen- områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c,Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2) eller- områdesbehörighet 5 (Matematik B och Samhällskunskap A)

Examen & Intyg

Socionomexamen

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet