Spanska: Icke-verbal kommunikation som interkulturellt verktyg

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Spanska: Icke-verbal kommunikation som interkulturellt verktyg

I kursen behandlas och analyseras förhållandet mellan verbal och icke-verbal kommunikation som strategi för att förmedla verbal diskurs i ett nordiskt kulturellt sammanhang. Därvidlag diskuteras teorier om olika kulturella system och icke -verbala kommunikativa signaler såsom prosodi, kroppsspråk, ansiktsuttryck, ögonkontakt, kroppskontakt samt pragmatiska perspektiv.Likheter och olikheter som uppstår inom disciplinen mellan spanska och svenska sociokulturella system och sammanhang analyseras. Teorier kopplas till praktik med utgångspunkt i erfarenheter kring vardagliga sociokulturella och didaktiska interaktioner. Syftet med kursen är att vidareutveckla den kommunikativa kompetensen av spanska och bidra till att fördjupa de didaktiska strategierna i undervisningen av spanska som främmande språk i en nordisk kontext.

Förkunskaper

Spanska 90 hp varav minst 30 hp på G2F-nivå eller högre.Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Spanska: Icke-verbal kommunikation som interkulturellt verktyg

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön