Visa allastudier.se som: Mobil

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Karlstad
7.5 hp
Heltid

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Alltifrån våra hem, arbetsplatser och bostadskvarter till butiker, torg och vägnät är föremål för rumslig planering - ibland i syfte att förändra människors rörlighet. Men vem har makt att styra utformningen av rum och rörlighet? Och hur påverkas planering och utformning av nya medier? Denna kurs tränar studenten i att förstå samspelet mellan medier, mobilitet och rumslig planering i vår samtid. Fokus ligger på olika mobiliteters och mediers skilda geografier och hur dessa kommer till i uttryck rumsplanering. Kursen belyser olika typer av rörlighet (migration, turism, arbetskraft) och deras sociala, ekonomiska, politiska och kulturella samt rumsliga avtryck. I kursen skildras mobila mediers roll i att (om)forma materiella, upplevda och föreställda geografier. Kursen avhandlar mobilitet, mediers och rumsplaneringens skiftande maktgeometrier i samtiden, i stad och landsbygd. Gentrifiering, platsmarknadsföring och digitaliseringens avtryck samt rätten till staden och "mobilitetkapital", utgör några exempel på maktgeometrier som belyses i kursen. Vidare behandlar kursen avancerade metoder för att studera mobilitet, mediering och rumsplanering i olika kontexter och på olika skalor. Kursen ger färdigheter i att förstå, tolka och granska samspelen mellan mobilitet, medier och rumsliga processer. Studenten utvecklar avancerade teoretiska kunskaper och metodologiska färdigheter som tillämpas i en individuell vetenskaplig studie.

Förkunskaper

90 hp kulturgeografi eller medie- och kommunikationsvetenskap varav minst 30 hp på G2F-nivå eller motsvarande inkl. Examensarbete/uppsats på fördjupningsnivå om minst 15 hp eller motsvarande, ska ingå. Engelska B/6.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet