Visa allastudier.se som: Mobil

Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Strategier i miljö- och säkerhetsarbetet

Kursen ger kunskap om hur risker och miljöproblem hanteras i samhället - från lokal till global nivå - genom strategier och styrmedel som exempelvis samhällsplanering, lagstiftning, internationella konventioner och ekonomi. Hur beslutsfattandet organiseras på olika nivåer i samhället är centralt i kursen liksom allmänhetens och andra aktörers roller.

Förkunskaper

Varit registrerad på Introduktionskurs till miljö och säkerhet, 15 hp, samt Risk- och miljöfrågornas naturvetenskapliga grunder, 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet