Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans

Svenska för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Kursen syftar till att den studerande utvecklar grundläggande ämneskunskaper med ämnesdidaktiska perspektiv relevanta för svenskundervisningen i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Särskilt fokus läggs vid grundläggande läs- och skrivinlärning och vid strategier för att utveckla läsande och skrivande när det gäller berättande och diskursiva texttyper och genrer. Den studerande ska tillägna sig förståelse och färdigheter för att möta och undervisa en heterogen elevgrupp, och därmed är perspektiv på såväl genus och identitet som första- och andraspråk centrala. Syftet med den verksamhetsförlagda delen av kursen är att de studerande introduceras i skolans praktik och utvecklar sin yrkeskunskap genom att bearbeta mötet mellan teori och praktik.

Förkunskaper

Antagen till Grundlärarprogrammet, inriktning Fk-3

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitetJobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön