Visa allastudier.se som: Mobil

Svenska II med didaktisk inriktning

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Svenska II med didaktisk inriktning

Svenska II med didaktisk inriktning, 30 hp, utgörs av fyra delkurser om vardera 7,5 hp. I den första delkursen studeras svenska språkets uppbyggnad, och studenten får tillägna sig en grundläggande språkvetenskaplig begreppsapparat. I de tre följande delkurserna behandlas färdigheterna läsa, skriva och tala, och studenten får möta olika perspektiv på undervisning och bedömning.Ett återkommande inslag är att studenten får använda ämnesrelevanta digitala lärresurser samt reflektera över svenskundervisningens utformning i ett flerspråkigt samhälle.Delkurs 1: Språkstruktur 7,5 hpI delkursen behandlas grundläggande språkvetenskapliga begrepp inom fonologi, morfologi, ordbildning och syntax, och kopplingar görs till vanliga språkriktighetsfrågor. Kursen innehåller också ett tydligt ämnesdidaktiskt perspektiv då undervisningsmetoder i anslutning till kursens kunskapsområde diskuteras.Delkurs 2: Läsning 7,5 hpI delkursen behandlas forskning om hur lärare kan utveckla läsförmåga, läsförståelse och läskompetens hos elever och elevgrupper. I delkursen behandlas också olika typer av texter, både verbala och multimodala, samt forskning om bedömning av läskompetens. Studenten får ta del av både språkvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning samt utforma eget undervisningsmaterial. Delkurs 3: Skrivande 7,5 hpI delkursen fördjupas kunskaperna om olika typer av texter men nu ur ett skrivperspektiv. I kursen diskuteras olika sätt att undervisa om och bedöma skrivande, och studenten får tillfälle att reflektera över de skriftspråkskrav som ställs i skolan, högskolan och det omgivande samhället.Delkurs 4: Retorik 7,5 hpI delkursen behandlas olika typer av muntlig kommunikation samt argumentation och propaganda i både tal och skrift. Studenten får träna upp sin egen argumentationsförmåga i både analytiska och praktiska övningar, och studenten får dessutom diskutera olika sätt att arbeta med och bedöma muntlig framställning i skolan.

Förkunskaper

SVGL01 varav minst 15hp G. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön