Systemintegration

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Systemintegration

Systemintegration handlar om att sätta samman delsystem till en större helhet så att delsystemen fungerar som ett system. Ofta uppstår behovet vid uppköp eller sammanslagning av verksamheter som var för sig redan har fungerande system som dock behöver kopplas ihop. Särskilt vanligt är detta inom affärssystemområdet eftersom dessa system ofta är väldigt kostsamma att nyanskaffa samt kräver mycket förarbete.I kursen får du möjlighet att lära dig praktisk systemintegration i tvärfunktionella team med studenter från olika bakgrund som samarbetar för att lösa integrationsproblematik ur såväl verksamhets-,informations- samt tekniskt perspektiv. Du får integrera ett standardsystem, exempelvis ett affärssystem, med andra system som behöver dela data inom någon verksamhet. Du får arbeta med systemintegration under alla faser av ett projekt, från första kundkontakt till leverans av färdig produkt.Arbetet bedrivs i projektform där varje team förutsätts arbeta självständigt för att lösa uppgiften. Huvudsakligen tillämpas handledning som undervisningsmetod, men även ett mindre antal föreläsningar förekommer. I slutet av kursen redovisas arbetet under ett seminarium med samtliga kursdeltagare.

Förkunskaper

60 hp i antingen informatik eller datavetenskap, eller 30 hp i informatik och 30 hp i projektledning. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Systemintegration

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön