Visa allastudier.se som: Mobil

Tillämpad termodynamik

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Tillämpad termodynamik

Kursen består av föreläsningar med tillhörande lektioner. Till kursen erbjuds även möjligheten till laborationer.Kursen innehåller:- temperaturbegreppet- energiomvandlingar- termodynamikens huvudsatser- egenskaper hos rena ämnen- ideala och reala gaser- omvandlingar mellan ämnens olika faser- slutna och öppna system- entalpibegreppet- entropibegreppet- sannolikhetsfördelning- termodynamiska kretsprocesser- värmepumpar- gas- och ångkraftsprocesser, exempelvis Otto- och Dieselmotor, Sterlingmotor samt Rankinecykeln- kylprocesser- tillståndsfunktioner- termodynamisk jämvikt- reversibla och irreversibla processer- termodynamiska potentialer- absorptionsanläggningar

Förkunskaper

Varit registrerad på Matematisk grundkurs 7,5 hp och Envariabelanalys 7,5 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet