Visa allastudier.se som: Mobil

Turismvetenskap med examensarbete

Karlstads universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Karlstad
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Vår 2023 - Karlstad

Turismvetenskap med examensarbete

Kursen består av tre delkurser, varav de två första ligger till grund för delkurs 3, Självständigt arbete.Delkurs 1 - Turismvetenskapliga teoribildningar (7.5 hp)Delkursen innebär en fördjupning i centrala turismvetenskapliga teorier och nyckelbegrepp. I delkursen anknyts till aktuell forskning och teoriutveckling inom turismområdet, såväl på svensk som på internationell nivå, samt ur ett genus- och normkritiskt perspektiv. Studenterna förbereds också för kommande examensarbete genom övningar i skrivandets metodik och litteratursökning, liksom genom att formulera egna och diskutera varandras problemformuleringar för kommande examensarbete. Delkursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och workshops. Deltagande i seminarier och workshops är obligatoriskt. Delkurs 2 - Den turismvetenskapliga forskningsprocessen (7.5 hp)Delkursen innebär en fördjupning i turismvetenskaplig metod och metodologi, både praktiskt och teoretiskt. I självständiga övningar tränas problemformulering och förmågan att finna samhällsrelevanta forskningsfrågor i syfte att utforma en forskningsdesign för det självständiga arbetet liksom metodologiska och vetenskapsteoretiska förhållningssätt.Delkursens undervisningsformer består av föreläsningar, seminarier och workshops. Deltagande i seminarier och workshops är obligatoriskt. Delkurs 3 - Självständigt arbete (15 hp)I delkursen ska studenten självständigt planera, genomföra och redovisa en turismvetenskaplig undersökning. Centralt i kursen är att tillämpa tidigare inhämtade kunskaper och färdigheter samt att visa förmåga att tillgodogöra sig aktuell ämnesteori och kritiskt granska aktuell forskning inom det turismvetenskapliga ämnesområdet. Under delkursen skrivs ett självständigt arbete som seminariebehandlas.Undervisningen under delkursen består av seminarier och handledning. Handledning kan ske både individuellt och i grupp. Delkursen avslutas med uppsatsseminarium, varvid studenten presenterar och försvarar sin uppsats samt opponerar på annan uppsats. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Handledning erbjuds under pågående kurs. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.

Förkunskaper

TVGT11 Turism och samhällsutveckling 7.5 hp, TVGT12 Natur- och kulturturism 7.5 hp, TVGT13 Planering och hållbar turism 7.5 hp, TVGT14 Marknadsföring och kommunikation inom turism 7.5 hp, TVGT21 Produktion och konsumtion inom turism 7.5 hp, TVGT22 Event Management 7.5 hp och TVGT23 Turismvetenskapliga metoder och uppsats 15 hp. Motsvarandebedömning kan göras.

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Turismvetenskap med examensarbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön