Visa allastudier.se som: Mobil

Ytor, gränsskikt och kolloider C

Karlstads universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Karlstad
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Karlstad

Ytor, gränsskikt och kolloider C

Huvudsakligt innehållKursen består av två moment; teoridelen och projektdelen. Teoridelen motsvarar ungefär fyra veckors heltidsstudier, medan projektdelen motsvarar ungefär en veckas heltidsstudier. De två momenten kan undervisas integrerat.TeoridelenKursen förutsätter en hög grad av självstudier. Undervisning ges i form av föreläsningar och övningar. Vid föreläsningarna presenteras kursens innehåll och vid övningarna ges stöd för praktiskt användande av de presenterade teorierna.Kursen behandlar grundläggande teorier för ytors, gränsskikts och kolloiders fysikaliska kemi, ytaktivitet, växelverkan, elektrostatik, adsorption, adhesion, kolloidal stabilitet, emulsioner, mikroemulsioner, skum, associationskolloider, löslighet, vätning och spridning, friktion och smörjning samt aerosoler.ProjektdelenUnder kursen genomförs ett laborativt moment hämtat från den vetenskapliga litteraturen. I samband med detta projekt genomför studenten en litteraturstudie och ges en introduktion till programvara och teknik för rapportering med så kallad väggposter.I projektkursen kan ingå ett studiebesök vid ett företag, forskningsinstitut eller dylikt. Kostnaden för studiebesöket kan komma att bekostas, helt eller delvis, av studenten.Om du väljer att läsa kursen som en distanskurs så gäller att du måste komma till Karlstads universitet för att praktiskt genomföra laborationer eller andra obligatoriska moment, de ligger koncentrerat vid så kallade "innedagar". En tumregel är två innedagar per 7,5 hp, men det kan variera från kurs till kurs.

Förkunskaper

Registrerad på civilingenjörsprogrammet, inriktning kemiteknik, vid Karlstads universitet, med minst 60 hp avklarade inom programmet eller registrerad på minst 60 hp kemi, varav 45 hp godkända. För studenter med utbildning i angränsande ämnen kan särskild prövning genomföras.

Karlstads universitet

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...


Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Karlstads universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön