Socialt arbete AV, Risk- och behovsbedömning av barn, unga och deras familjers behov av stöd från samhället

Mittuniversitetet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Östersund
7.5 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Östersund
Höst 2024

Östersund
Vår 2025
2024-10-15

Socialt arbete AV, Risk- och behovsbedömning av barn, unga och deras familjers behov av stöd från samhället

Kursen syfte är att studenterna, med utgångspunkt i forskning om barns utveckling och behov, tillägnar sig fördjupad kunskap om tillämpliga metoder för risk- och behovsbedömning i utredningar gällande barn och unga som misstänks riskera att fara illa. Vidare ges möjlighet att tillägna sig fördjupade kunskaper om de offentligrättsliga regler som är centrala i socialt arbete för handläggning, dokumentation och utredning av ärenden som gäller barn, unga och deras vårdnadshavare. I kursen ingår också att studenterna ska fördjupa sin förmåga till kritisk reflektion över rättsliga ställningstagande.

Förkunskaper

Kandidatexamen (180 hp) med minst 90 hp GR (A, B, C) i huvudområdet socialt arbete inklusive ett avslutande examensarbete om minst 15 hp eller 180 hp förvärvade inom socionomprogram, där 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet i siffror:

Hos oss på Mittuniversitetet möts människor, kompetens och nytänkande vid våra två campus – Sundsvall och Östersund. Vi har utbildningar som spänner över en rad olika områden –områden som samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, till vård, lärarutbildning samt IT, naturvetenskap och humaniora...


Läs mer om Mittuniversitetet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Mittuniversitetet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Socialt arbete AV, Risk- och behovsbedömning av barn, unga och deras familjers behov av stöd från samhället

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön