Visa allastudier.se som: Mobil

Folkhälsofrågor inom EU G1F

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Folkhälsofrågor inom EU G1F

Kursen belyser centrala folkhälsoutmaningar inom EU samt behandlar hur folkhälsomål kommer till uttryck i utvecklingsarbetet inom EU. Kursen innefattar även diskussion och kritisk granskning av den politiska styrningens påverkan på folkhälsan inom EU. Ett utmärkande drag för kursen är att folkhälsa sätts i en samhällelig och politisk kontext. En överskådlig bild av några centrala europeiska myndigheters organisation inom det folkhälsopolitiska området presenteras. Vidare belyses folkhälsopolitiken inom EU och dess politiska styrning samt vad policyer betyder för folkhälsofrågor inom EU. Särskild uppmärksamhet ges till nationers förutsättningar att uppnå positiva effekter på folkhälsan till följd av utvecklingsarbete inom EU.

Förkunskaper

För att vara behörig till kursen krävs 50 godkända högskolepoäng inom folkhälsovetenskap varav kursen FH338G-Ojämlikhet i hälsa G1F (eller motsvarande kunskaper).