Visa allastudier.se som: Mobil

Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Skövde
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Skövde
Sista ansökan: 2019-10-14

Förskrivningsrätt för vissa läkemedel G2F

Kursen innehåller allmän farmakologi, patofysiologi och klinisk farmakologi. Kursen går också igenom författningskunskap och receptförskrivning av vissa läkemedel. Kursen vänder sig till personer med vårdbakgrund.

Förkunskaper

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng och svensk legitimation som sjuksköterska.

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde