Visa allastudier.se som: Mobil

Molekylär bioteknik A1N

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Skövde
7.5 hp
Deltid

Molekylär bioteknik A1N

Kursen innehåller teorin bakom modern molekylär bioteknik. Kursen innehåller också ett individuellt projekt där studenten på ett vetenskapligt och självständigt sätt ska lösa ett biotekniskt problem och redovisa detta muntligt och skriftligt. I detta projekt får du använda dig av bioinformatiska verktyg och databaser för att designa ett genetiskt modifierat protein samt planera för mutagenes, kloning och överuttryck av dess gen.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 150 avklarade högskolepoäng varav minst 90 högskolepoäng inom ämnesgrupperna medicin eller biologi. Av dessa ska minst 15 högskolepoäng vara på G2E-nivå eller högre (eller motsvarande).

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde