Visa allastudier.se som: Mobil

Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Skövde
7.5 hp
Deltid

Molekylär och cellulär infektionsbiologi A1N

I denna kurs behandlas molekylära mekanismer och processer involverade i olika mikroorganismers patogenes. För att exemplifiera detta tar kursen upp några sjukdomar orsakade av utvalda mikroorganismer samt de molekylära och cellulära processer som är involverade i det medfödda och förvärvade immunförsvaret. Kursen tar också upp de komplikationer/sjukdomar som kan uppstå vid underfunktion och överfunktion av immunförsvaret.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs filosofie kandidatexamen (180 högskolepoäng) i molekylärbiologi eller biomedicin (eller motsvarande)

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde