Visa allastudier.se som: Mobil

Personalekonomi G1F

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Skövde
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Skövde
Sista ansökan: 2019-10-14

Personalekonomi G1F

I många företag utgör personalkostnaderna den största kostnadsposten. Att rekrytera, kompetensutveckla och avveckla personal utgör därför inte bara strategiskt viktiga beslut för organisationer utan får också många gånger en stor ekonomisk påverkan. På motsvarande sätt kan det uppstå personalekonomiska konsekvenser vid företags omstruktureringar och förändringsarbete. Personalekonomi blir därför i högsta grad relevant för organisationers personalavdelningar och beslutsfattare.Även om personalekonomiska analyser, beräkningar och kalkyler utgör en del av underlaget inom området personalekonomi finns det flera andra aspekter beslutsfattare måste ta hänsyn till. De måste även ha kunskaper om olika lednings- och styrformer för att integrera resursen personal med den organisatoriska kontexten.

Förkunskaper

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IE116G-Ekonomistyrning I G1N och FÖ114G-Organisation och ledarskap I G1N (eller motsvarande kunskaper).

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde