Visa allastudier.se som: Mobil

Socialrätt G1N

Högskolan i Skövde
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Skövde
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Skövde
Sista ansökan: 2019-10-14

Socialrätt G1N

Kursen innehåller grundläggande juridisk metodlära, med särskild inriktning på det socialrättsliga området. Därutöver behandlas lagstiftningen som reglerar socialtjänstens arbete, med huvudvikten på socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessutom behandlas delar av annan lagstiftning av betydelse för socialtjänsten, bl.a.offentlighets- och sekretesslagen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Hitta till utbildaren

Högskolan i Skövde