Sötvattensekologi, avancerad kurs

Linnéuniversitetet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Kalmar
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2023 - Kalmar
Sista ansökan: 2023-04-16

Sötvattensekologi, avancerad kurs

Sötvattensekologi (limnologi) är läran om våra sötvatten och de akvatiska livsformernas förekomst, variation och betydelse. Kursen handlar om ekosystemens uppbyggnad och funktion i sjöar och vattendrag, samt hur dessa är hydrologiskt, kemiskt och biologiskt sammanlänkade i landskapet under vattnets väg från nederbörd till hav. I kursen ingår praktiska moment med provtagning och analys av vattenkemiska och fysikaliska egenskaper. Vidare tränas standardiserade undersökningsmetoder av strandens, vattenmassornas och bottnarnas livsformer. Här ingår övningar med identifiering av viktiga organismer och artgrupper. Överallt i världen behövs rent vatten med en myllrande biologi, och därmed behövs ekologer med sådana kunskaper. Vi belyser hur våra ytvatten används och hur miljöproblem som eutrofiering, försurning och vattenutnyttjande kan bedömas och åtgärdas. Kursen ges på avancerad nivå och består av föreläsningar, seminarier, fältarbete (fältkurs ca 1 vecka), laborationer, rapportskrivande och ett självständigt projektarbete. På kursen betonas vikten av kritiskt tänkande och analys i relation till vetenskaplig litteratur. Vidare ges studenterna möjlighet att få individuell återkoppling på muntlig och skriftlig presentation. Dessa aspekter accentueras särkskilt i samband med rapportskrivande och i det självständiga projektet. Kursen är viktig för dem som vill arbeta med vattenfrågor, och samläses med fördel med Marin ekologi 15 hp.

Förkunskaper

Kandidatexamen samt biologi 60 hp, varav ekologi 15 hp och kemi 15 hp, eller motsvarande.

Linnéuniversitetet Facebook

Linnéuniversitetet

Ett modernt, internationellt universitet i Småland

Linnéuniversitetet är ett modernt, internationellt universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet finns i Kalmar och Växjö. Universitetet erbjuder över 150 utbildningsprogram och 1 300 fristående kurser inom en rad olika områden. Utbildningar ges både på campus och på distans. Att studera...


Läs mer om Linnéuniversitetet och visa alla utbildningar

Gör en intresseanmälan

Få svar på dina frågor om Sötvattensekologi, avancerad kurs
Kom i kontakt med skolan
Inga kostnader eller förbindelser

Hitta till utbildaren

Recensioner

Det finns inga recensioner för Sötvattensekologi, avancerad kurs

Gör en intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Sötvattensekologi, avancerad kurs från Linnéuniversitetet , fyll i dina uppgifter:

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön