Visa allastudier.se som: Mobil

Barn, unga och migration

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Barn, unga och migration

Kursen riktar sig till dig som intresserar dig för möjligheter och utmaningar med barn och ungas transnationella migration. Under kursen fördjupar vi oss i de historiska, sociala och kulturella villkor som påverkar inkluderings- och exkluderingsprocesser för barn och unga under integrationsprocessen. Du får lära dig mer om relationen mellan unga migranter och det nya landet genom att arbeta med frågor som:
- vilka strategier skapar barn och unga för att hantera sin vardag i samband med migrations- och integrationsprocessen?
- hur utformas samhällets mottagnings- och utbildningssystem i mötet mellan migranter, olika professioner och ideella krafter?
- hur påverkas unga migranter av klyftan mellan ideal om mänskliga rättigheter och en verklighet av invandringsfientliga strömningar?

Efter kursen kan du bl.a.
- analysera migration som en historisk, social och kulturell process med betydelse för ungas identiteter och tillhörigheter,
- visa förståelse för hur samhälleliga normer och strukturer påverkar villkoren för socialt och kulturellt erkännande, samt
- identifiera och kritiskt reflektera över hur barndomar formas i migrations- och integrationsprocesser.

Kursen ges på halvfart under den andra halvan av vårterminen. Undervisningen består av föreläsningar varvade med seminarier. Examinationsuppgiften består av en fältstudie som utvecklas i samråd med kursens lärare.

Länk till kurshemsidan

Förkunskaper

Examen om minst 180 hp inom humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde eller lärarutbildning, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, samt Svenska 3 och Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet