Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Barnkultur II

Kursen syftar till att fördjupa förmågan att analysera och problematisera barnkulturens särskilda villkor. Barns tolkningar och vuxnas intentioner är centrala perspektiv, liksom metodiska och etiska aspekter i forskning om barns upplevelser. Kursen består av fyra delkurser:- Barndomssociologi, intersektionalitet och barnkultur- Tolkningar av barnkultur- Receptionsstudier av barnkultur- Uppsats

Förkunskaper

För tillträde till kursen ska studenten ha slutbetyg från Barnkultur I, 30 hp, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet