Visa allastudier.se som: Mobil

Bayesianska metoder

Stockholms universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2021 - Stockholm

Bayesianska metoder

Till skillnad från den "klassiska" statistiken så betraktas i Bayesiansk analys parametrar, som inte kan observeras direkt, som stokastiska variabler medan data, som faktiskt har observerats, betraktas som fixa. Bayesiansk analys består av praktiska metoder för att dra slutsatser från data med utgångspunkt från sannolikhetsmodeller både för de storheter som vi observerar och för de storheter som vi vill uttala oss om. Man kan dela upp analysen i tre steg: 1) formulera en fullständig sannolikhetsmodell för parametrar och observationer, 2) beräkna en à posteriorifördelning, dvs en fördelning för de icke observerade storheterna (parametrarna) givet de observerade data, 3) utvärdera modellen och dra lämpliga slutsatser med hjälp av à posteriorifördelningen. Under den senaste 20-årsperioden har intresset att tillämpa Bayesianska metoder inom biostatistiken vuxit sig allt starkare. Orsaken är att många tycker att Bayesianska idéer är filosofiskt tilltalande och att modern datorteknik har gjort det möjligt att genomföra de oftast omfattande numeriska beräkningar som är nödvändiga. Bayesianska analysmodeller har utvecklats och tillämpats inom ett stort antal biostatistiska specialområden som biokinetik, analys av crossover-försök, bioekvivalensstudier, pharmakokinetik, toxikologi och longitudinella studier. Syftet med kursen är att definiera och studera fundamentala begrepp i Bayesianskt modellbyggande, inferens och numerisk beräkning, bland annat med så kallade MCMC-metoder (Markov Chain Monte Carlo).

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i matematisk statistik inklusive kurserna Statistisk inferensteori, GN, 7.5 hp (MT5003)och Linjära statistiska modeller, GN, 7.5 hp (MT5001). Engelska B eller motsvarande.

Stockholms universitet

Stockholms universitet

En utbildning från Stockholms universitet är en merit som skapar goda förutsättningar för arbete och karriär, både nationellt och internationellt. Du kan välja bland över 200 program och 1900 fristående kurser inom humaniora, juridik, lärarutbildning, naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Vid...


Läs mer om Stockholms universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Bayesianska metoder

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön