Visa allastudier.se som: Mobil

Beräkningsfysik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Beräkningsfysik

Kursen behandlar tillämpningar av matematisk-numeriska metoder för att studera fysikaliska problem inom skilda delar av fysiken. Under kursen erhålls teoretisk grund och praktisk erfarenhet kring både kvantitativa och kvalitativa numeriska studier. Vidare tränas problemformulering, programskrivande och uppbyggnad av mindre programsystem där större allmänt tillgängliga programbibliotek används. En räcka olika numeriska angreppssätt används såsom numeriska matrisberäkningar, lösningar av differentialekvationer av olika typ samt iterativa lösningsmetoder.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser (exklusive orienteringskurser) omfattande 45 hp matematik och 60 hp fysik där kursen Kvantmekanik, 7,5 hp (FK5020), samt minst två av kurserna Atom- och molekylfysik, 7,5 hp (FK5023), Kärn- och partikelfysik, astrofysik och kosmologi, 7,5 hp (FK5024), eller Statistisk mekanik och kondenserad materia, 7,5 (FK5025) ska ingå, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande. Slutligen krävs kunskaper motsvarande Fysikens matematiska metoder, 7,5 hp (FK7048), Programmering och datalogi för fysiker, 7,5 hp (DA7011), samt Numeriska metoder för fysiker II, 7,5 hp (BE7001).

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet