Visa allastudier.se som: Mobil

Den klassiska matematikens historiska utveckling

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Den klassiska matematikens historiska utveckling

Kursen omfattar studier av:* matematikens historia från tidiga kulturer i Egypten och Mesopotamien fram till och med 1700-talet med tonvikt på utvecklingen av matematiska begrepp och idéer* matematikens roll i det omgivande samhället* äldre matematiska texter* matematiska problem där historiska begrepp och metoder tillämpas

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp i matematik där Algebra och kombinatorik, 7,5 hp (MM5003) och Matematisk analys III, 7,5 hp (MM5001) ska ingå.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet