Visa allastudier.se som: Mobil

Diagnostisk radiologisk fysik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Stockholm
10.5 hp
Heltid

Diagnostisk radiologisk fysik

Kursen behandlar produktion av röntgenstrålning och optimal strålkvalitet för olika typer av diagnostik. Metoder för att optimera bildkvalitet kontra stråldos samt olika bilddetekteringsmetoder och bildbearbetning diskuteras ingående. Speciella undersökningsmetoder behandlas inom angiografi, datortomografi, konventionell röntgen, mammografi, pedriatrisk röntgen och tandröntgen. En viktig del av kursen berör strålskyddsaspekter, både avseende patienter och personal. Både legala och praktiska aspekter behandlas med inriktning på sjukhusfysikens roll inom diagnostisk radiologi. En del av kursen innebär verksamhetsförlagd utbildning där studenten aktivt medverkar i klinisk sjukhusfysikalisk verksamhet samt deltar vid kvalitetskontroller på röntgenutrustningar. Principerna för generering och detektering av ultraljud behandlas.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i fysik där kurserna Strålkällor med medicinska tillämningar, 7,5 hp (FK5028), Joniserande strålningsväxelverkan med materia, 9 hp (FK5029), Strålningsdetektorer och mätmetoder, 7,5 hp (FK5030) och Strålningsdosimetri, 7,5 hp (FK5031) eller motsvarande ska ingå. Dessutom krävs kunskaper motsvarande kurserna Grundläggande strålningsbiologi, 9 hp (FK7065), Bild och systemanalys, 9 hp (FK7064) samt Strålskyddslära med omgivningsradiologi, 7,5 hp (FK8030). Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet