Visa allastudier.se som: Mobil

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2020 - Distans
Sista ansökan: 2020-01-14

Engelska för yngre åldrar: språkdidaktik I

Kursen är en fristående kurs och vänder sig till studenter som har för avsikt att undervisa inom skolans tidigare år. Kursens syfte är att ge studenten förutsättningar för ett språkutvecklande arbetssätt i klassrummet. Kursen behandlar muntliga och skriftliga aktiviteter med inriktning på arbetet i engelskklassrummet. Studenten får tillfälle att utveckla ett relevant ord- och frasförråd, öva sig i att ge instruktioner samt beskriva och analysera vanliga klassrumsaktiviteter på målspråket. Vidare får studenten utveckla, presentera och motivera klassrumsaktiviteter som syftar till att på ett lekfullt sätt arbeta med lexikala, grammatiska och fonetiska strukturer, bland annat genom att använda rim, ramsor, sång, drama och digitala verktyg. Kursen ger också studenten förutsättningar att planera engelskundervisning utifrån aktuella styrdokument och språkdidaktisk teori.

Förkunskaper

60 hp från en lärarutbildning. Engelska 6 eller motsvarande.