Visa allastudier.se som: Mobil

Experimentalfonetik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
5 hp
Deltid

Experimentalfonetik

Kursen behandlar experimentell lingvistisk metod utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursen introducerar experimentell forskning inom fonetiken och ger praktiska kunskaper i att planera, utföra, samla in och analysera data samt presentera experimentella studier. Studenterna får under handledning sätta upp och utföra experimentella studier med hjälp av utvalda verktyg som används inom fonetikforskningen. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande och rapportering av experimentalfonetiska undersökningar.

Förkunskaper

Lingvistik I, 30 hp, eller motsvarande, och kurserna Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp, och Talets akustik och perception, 7,5 hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet