Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Franska II

Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i fransklitteraturhistoria samt en introduktion till språkliga och kulturella förhållanden i den franskspråkiga världen.Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag ochspråkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapligaförhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Förkunskaper

Franska I, 30hp.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet