Visa allastudier.se som: Mobil

Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Genus i historien: Genusrelationer i arbetsliv, familj och politik från förmodern till modern tid

Kursens utgångspunkt är ett genusperspektiv, där könens roller, egenskaper och uppgifter studeras som socialt skapade och inte naturgivna. Kursen ger kunskap om hur maktrelationer formats och gestaltats i arbete, politik och familjeliv i ett långt historiskt perspektiv. Kursens huvudteman är genusarbetsdelning och familjerelationer, samt politiskt medborgarskap och 1900-talets nordiska välfärdsmodell i ett jämförande perspektiv. Kursen ger insikter i hur sociala kategorier, som klass, etnicitet och sexualitet, tillsammans med genuskategorisering format kvinnors och mäns villkor genom historien. Geografiskt ligger tyngdpunkten på Sverige och Västeuropa, men med utblickar till andra delar av världen.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet