Visa allastudier.se som: Mobil

Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid

Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys

Under kursen lär du dig om på jordytan verkande exogena processer och hur dessa interagerar med människan och samhället både i ett nationellt och globalt perspektiv. Du studerar företeelser som vittring, skred, fluviala processer och kustprocesser, särskilt extremhändelser och deras effekter. Du lär dig att genomföra geovetenskaplig riskanalys och studerar riskhantering med fokus på samhällets sårbarhet, hantering och beredskap för mänskligt introducerade förändringar av det rumsliga och temporala mönstret av exogena processer till exempel till följd av klimatförändringar. En veckas fältkurs i Spanien ingår.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 60 hp geovetenskap alternativt motsvarande 60 hp geografi.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet