Visa allastudier.se som: Mobil

Grundläggande kemi

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Grundläggande kemi

Kursen ger en introduktion till kemin, samt en fördjupning i ett flertal kemiområden. Kursen behandlargrundläggande kemiska begrepp, jämviktslära, grundläggande termodynamik och inledande kvantmekanik.Vidare behandlas trender i periodiska systemet och grundläggande teorier för kemisk bindning.

Förkunskaper

Fysik B/Fysik 2, Kemi B/Kemi 2 och Matematik D/Matematik 4.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet