Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsopedagogik III

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Hälsopedagogik III

Kursen ger fördjupning i hälsopedagogik samt fortsatt utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt genom en egen studie omfattande 15 hp. I anslutning till examensarbetet får du öva att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och genomföra en forskningsorientering samt fördjupa dig i kunskaper om de teoretiska och metodologiska villkor som finns för pedagogisk forskning.

Förkunskaper

Särskild behörighet: Hälsopedagogik II 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet