Visa allastudier.se som: Mobil

Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats

Kursen ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod samt några aktuella historiska forskningsområden. Här ges även möjlighet till egna val och specialisering inom särskilda tidsepoker. Terminen avslutas med ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av de analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter som lärts ut tidigare under terminen.

Förkunskaper

Historia I, 30 högskolepoäng. För att få registrera sig på kursen vid terminsstart ska studenten ha kurser om minst 22 högskolepoäng godkända inom Historia I.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet