Visa allastudier.se som: Mobil

Idéhistoria II

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Idéhistoria II

Kursen syftar till fördjupning av ämnesstudiet genom studiet av centrala texter i idéhistorien, en temakurs samt författandet av en mindre uppsats. Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna redogöra för och diskutera idéer ur den idéhistoriska litteraturen, muntligt och skriftligt problematisera olika förhållningssätt till föreställningar samt använda de formella verktygen för vetenskapligt skrivande.

Förkunskaper

Idéhistoria I, 22,5 hp. Engelska 6.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet