Visa allastudier.se som: Mobil

Interskandinavisk kommunikation

Stockholms universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Stockholm
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-10-14

Interskandinavisk kommunikation

Kursen ger en introduktion i kommunikation mellan skandinaver. De skandinaviska språken benämns ofta grannspråk, de är nära varandra, både geografiskt och språkligt. Vilka strategier används i sådan grannspråkskommunikation? Kursen behandlar språkförhållandet i och framförallt mellan de skandinaviska länderna. Som grund för dagens interskandinaviska kommunikation belyses det historiska ursprunget och utvecklingen fram till dagens olika nordiska språk. Även aktuell språkpolitik i det nordiska språkområdet diskuteras. Kursen är användbar för alla som i sitt yrke eller privat har kontakter med övriga Skandinavien. Kursen kan ingå i danska 31-60 hp vid Stockholms universitet. Undervisningen ges på ett grannspråk.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet.

Hitta till utbildaren

Stockholms universitet