Visa allastudier.se som: Mobil

Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik

Stockholms universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik

Kursen ger en grundläggande introduktion till systemisk-funktionell lingvistik (SFL). Härvid behandlas den systemisk-funktionella språkmodellen, språkteorin samt begrepp för språk- och textanalys. Kursen behandlar även SFL-baserad forskning om barns och ungas språkutveckling samt analys av barns och ungas texter.Kursen är en fristående kurs och ges även inom ramen för Masterprogrammet i språkvetenskap, 120 hp, inriktningarna språkdidaktik och svenska som andraspråk. Kursen ges på halvfart och på distans med tre campusträffar.

Förkunskaper

Kandidatexamen i ett språkvetenskapligt huvudområde. Alternativt lärarexamen med inriktning mot språk samt ett självständigt arbete om lägst 15 högskolepoäng i ett språk, språkdidaktik eller motsvarande inkluderat i lärarexamen eller fristående från denna. Svenska 3 och Engelska 6.